Kelas: Kelas XI
Pengarang: -
Penerbit: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Tahun: 2013